ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԴՐՈԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ