Բնական բուժական ռեսուրսների հետազոտության և էկոլոգիական բժշկության բաժնի մասնագետներ