2012 թվականին բուժօգնություն են ստացել 2681 հիվանդ

03 февраля 2013 | СПРАВОЧНИК, НОВОСТИ | Цитата

2012-թվ. ՀՀ ԱՆ կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ ՓԲԸ վերականգնողական բուժօգնություն են ստացել 2681 հիվանդ: Հիվանդների մեծ մասը 50 տարեկանից բարձր են: Բուժում ստացածների 31%-ը տղամարդիկ են, 69%-ը՝ կանայք: Ինստիտուտ բուժօգնություն ստացած հիվանդները հիմնականում ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ ունեցող անձինք են:

 

ԿՖԲԳՀԻ կենտրոններում վերականգնողական բուժում ստացած հիվանդների %-ային հարաբերությունը ըստ հիվանդությունների դասերի /2012թ./

Հիվանդությունների
դասերը
Վերականգնողական բժշկության կենտրոն Ցավի կենտրոն
Ոսկրամկանային համակարգ և շարակցական հյուսվածք 59.0% 88.2%
Արյան շրջանառության համակարգ 15.9% 9.5%
Նյարդային համակարգ 2.5% 2.1%
Մարսողական համակարգ 12.4%  
Ներզատական համակարգ 10.0%