ՏՆՕՐԻՆՈւԹՅՈւՆ


Ինստիտուտի տնօրեն
Հարությունյան Բենիկ Նիկոլայի


Գիտա-ուսումնական գծով կորդինատոր
Սեկոյան Էդուարդ Սեթի


Բուժական գծով փոխտնօրեն
Գրաբսկի Մկրտիչ Արտեմի