2005

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine) ֆիզիկական բժշկության բաժանմունքում նոյեմբեր ամսին գրանցվել է 148 ստացիոնար այց, որոնցից 32-ը բուժվել են ցերեկային ստացիոնարի շրջանակներում: Անց է կացվել 1433 պրոցեդուրա:
Ներկայացնում ենք այցելուների և պրոցեդուրաների ընդհանուր թիվը՝
Էլեկտրոֆորեզ - 12 այցելուի համար անցկացվել է 120 պրոցեդուրա, 4-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
Հիդրոգալվանական 2 խցիկային լոգանք - 2 այցելուի համար անցկացվել է 15 պրոցեդուրա, 1-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
Մեկ դաշտի իմպուլսային թերապիա - 2 այցելուի համար անցկացվել է 20 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Երկու և ավելի դաշտի իմպուլսային թերապիա - 33 այցելուի համար անցկացվել է 330 պրոցեդուրա, 6-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 27-ը՝ ստացիոնար:
Մեկ դաշտի գերձայնային ներգործություն - 1 այցելուի համար անցկացվել է 10 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Երկու և ավելի դաշտի գերձայնային ներգործություն - 41 այցելուի համար անցկացվել է 410 պրոցեդուրա, 8-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 33-ը՝ ստացիոնար:
Երկու և ավելի դաշտի ֆոնոֆորեզ - 1 այցելուի համար անցկացվել է 10 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Մագնիտոթերապիա - 3 այցելուի համար անցկացվել է 30 պրոցեդուրա, 1-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 2-ը՝ ստացիոնար:
Մագնիտոլազերային թերապիա - 2 այցելուի համար անցկացվել է 20 պրոցեդուրա, 1-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 1-ը՝ ստացիոնար:
Լազերոթերապիա -11 այցելուի համար անցկացվել է 105 պրոցեդուրա, 2-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 9-ը՝ ստացիոնար:
Ինդուկտոթերապիա, դարսոնվալ, ուլտրատոն և միկրոալիքներ -2 այցելուի համար անցկացվել է 8 պրոցեդուրա(ստացիոնար):
Մեկ դաշտի ուլտրամանուշակագույն թերապիա -1 այցելուի համար անցկացվել է 1 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Ասեղնաբուժություն - 19 այցելուի համար անց է կացվել 151 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Քվանտային թերապիա - 18 այցելուի համար անցկացվել է 164 պրոցեդուրա, 4-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 14-ը՝ ստացիոնար:

MEDIAINFORM 20.12.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine) ֆիզիկական բժշկության բաժանմունքում նոյեմբերին գրանցվել է 27 ամբուլատոր հիվանդ:
Բարձր հաճախականության, մագնիտոթերապիայի և ինհալատորիայի ծառայություններում գրանցվել է 1–ական հիվանդ, 5 հիվանդ գրանցվել է իմպուլսային ծառայությունում:
Գերձայնային թերապիայի ծառայություն ամսվա սկզբից հաճախել է 6, էլեկտրոֆորեզի ծառայություն՝ 7 հիվանդ: 2-ական հիվանդ գրանցվել է քվանտային թերապիայի և պարաֆինաթերապիայի ծառայություններում:
MEDIAINFORM 19.12.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիահետազոտական ինստիտուտի (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine) պոլիկլինիկական ամբուլատոր ծառայությության բաժանմունքներ նոյեմբերին ընդունվել է 23 հիվանդ:
Ստորև ներկայացնում ենք առանձին բաժանմունքների տվյալները՝
Ֆիզիկական բժշկության բաժանմունք դիմել են 20-46 տարեկան 3 հիվանդ Երևանից: Գրանցվել է պսորիազի 1 և դեմոդեքսի 2 դեպք:
Գինեկոլոգիական բաժանմունք դիմել են 30-35 տարեկան 4 հիվանդներ Երևանից: Բոլորի մոտ ախտորոշվել են բորբոքային հիվանդություններ:
Մանկաբուժական բաժանմունք դիմել են 7-14 տարեկան 7 հիվանդներ: Նրանցից 5-ը եղել են Երևանից, 2-ը՝ մարզերից:
Նրանցից 3-ը՝ կեցվածքի խախտումով, 4-ը՝ մանկական ցերեբրալ պարալիչով:
Ակնաբուժական բաժանմունք դիմել են 6 հիվանդներ Երևանից:
Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների բաժանմունք դիմել են 30-35 տարեկան 3 հիվանդ Երևանից: 1-ը՝ սինուսիտ, 2-ը՝ ֆարինգիտ ախտորոշմամբ:
MEDIAINFORM 17.12.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine)հիդրոկինեզոթերապիայի կենտրոնում նոյեմբերին գրանցվել է 756 այցելություն:
Մերսումների ընդհանուր քանակը կազմել է 180, որոնցից 124-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 56-ը՝ վճարովի համակարգում: 68 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնարում, 112-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Լոգանքների ընդհանուր քանակը կազմել է 125, որոնցից 96-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 29-ը՝ վճարովի համակարգում: 58 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնարում, 67-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Բժշկական մարմնամարզությամբ զբաղվող հիվանդների ընդհանուր քանակը կազմել է 157, որոնցից 118-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 40-ը՝ վճարովի համակարգում: 62 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնարում, 96-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Տորֆ–ցեխաբուժության սենյակի այցերի ընդհանուր քանակը կազմել է 128, որոնցից 88-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 40-ը՝ վճարովի համակարգում: 46 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնարում, 22-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Ցնցուղներ ընդունածների ընդհանուր քանակը կազմել է 166, որոնցից 118-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 48-ը՝ վճարովի համակարգում: 62 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնարում, 104-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
MEDIAINFORM 08.12.2005

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine) ֆիզիկական բժշկության բաժանմունքում հոկտեմբեր ամսին գրանցվել է 528 ստացիոնար այց, որոնցից 36-ը բուժվել են ցերեկային ստացիոնարի շրջանակներում: Անց է կացվել 4922 պրոցեդուրա:
Ներկայացնում ենք այցելուների և պրոցեդուրաների ընդհանուր թիվը՝
Էլեկտրոֆորեզ - 38 այցելուի համար անցկացվել է 380 պրոցեդուրա, 4-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
Հիդրոգալվանական 1 խցիկային լոգանք - 2 այցելուի համար անցկացվել է 20 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Հիդրոգալվանական 2 խցիկային լոգանք - 9 այցելուի համար անցկացվել է 90 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Իմպուլսային թերապիա - 1 այցելուի համար անցկացվել է 10 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Մեկ դաշտի իմպուլսային թերապիա - 15 այցելուի համար անցկացվել է 143 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Երկու և ավելի դաշտի իմպուլսային թերապիա - 96 այցելուի համար անցկացվել է 948 պրոցեդուրա, 8-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 88
ը՝ ստացիոնար:
Մեկ դաշտի ուլտրաձայնային ճառագայթում - 16 այցելուի համար անցկացվել է 150 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Երկու և ավելի դաշտի ուլտրաձայնային ճառագայթում - 102 այցելուի համար անցկացվել է 1005 պրոցեդուրա, 10-ը՝ ցերեկային
ստացիոնար, 92-ը՝ ստացիոնար:
Երկու և ավելի դաշտի ֆոնոֆորեզ - 13 այցելուի համար անցկացվել է 130 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Մագնիտոթերապիա - 56 այցելուի համար անցկացվել է 551 պրոցեդուրա, 2-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 54-ը՝ ստացիոնար:
Մագնիտոլազերային թերապիա - 18 այցելուի համար անցկացվել է 175 պրոցեդուրա, 1-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 17-ը՝ ստացիոնար:
Լազերոթերապիա - 69 այցելուի համար անցկացվել է 685 պրոցեդուրա, 3-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 66-ը՝ ստացիոնար:
Ինդուկտոթերապիա, դարսոնվալ, ուլտրատոն և միկրոալիքներ - 18 այցելուի համար անցկացվել է 114 պրոցեդուրա, 3-ը՝ ցերեկային
ստացիոնար, 15-ը՝ ստացիոնար:
Բարձր հաճախականության թերապիա - 13 այցելուի համար անցկացվել է 112 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Ուլտրամանուշակագույն թերապիա - 17 այցելուի համար անցկացվել է 70 պրոցեդուրա, 1-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 16-ը՝ ստացիոնար:
Մեկ դաշտի ուլտրամանուշակագույն թերապիա - 11 այցելուի համար անց է կացվել 11 պրոցեդուրա, 2-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 9-ը՝ ստացիոնար:
Տուբուսային կվարց - 4 այցելուի համար անց է կացվել 22 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Ջերմալուսային լոգանք - 1 այցելուի համար անց է կացվել 8 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Պարաֆինոթերապիա - 2 այցելուի համար անց է կացվել 18 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Մեկ դաշտի պարաֆինոթերապիա - 3 այցելուի համար անցկացվել է 25 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Երկու և ավելի դաշտի պարաֆինոթերապիա - 10 այցելուի համար անցկացվել է 96 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Հանքային ինհալյացիա - 2 այցելուի համար անցկացվել է 17 պրոցեդուրա (ստացիոնար):
Քվանտային թերապիա - 12 այցելուի համար անցկացվել է 116 պրոցեդուրա, 2-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, 10-ը՝ ստացիոնար:
MEDIAINFORM 26.11.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի «Առողջության կենտրոնի» ամբուլատոր ծառայության բաժանմունքներում հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում գրանցվել է 368 հիվանդ:
Գաստրոէնտերոլոգիական ծառայությունից օգտվել է 2 հիվանդ՝ 25-ամյա տղամարդ՝ խրոնիկական խոլեցիստիտով, և 53–ամյա տղամարդ՝ աղիքային գրգռման ախտանիշով: Նրանք եղել են Երևանի բնակիչներ:
Արտրոլոգիական ծառայությանը դիմել է 5 հիվանդ, որոնցից 3–ը՝ 23, 26 և 27 տարեկան երիտասարդներ՝ սալջարդերով, և 2 հիվանդ արտրոզով՝ 27 և 48 տարեկան: Բոլորը եղել են Երևանից:
Ատամնաբուժական սենյակ դիմել է 50-70 տարեկան 4 հիվանդ Երևանից և 3 հիվանդ՝ Աբովյան քաղաքից: Գերակշռել են ստոմատիտի, կարիեսի և ատամների հեռացումների դեպքերը:
Ֆիզիկական բժշկության բաժանմունք դիմել է 30-64 տարեկան 40 հիվանդ, որոնցից 38-ը Երևանից, 2-ը՝ Հրազդանից: Գերակշռել են արտրոզով, կրունկոսկրի շպորաներով, պերիարտրիտով, օստեոխոնդրոզով, ակնեով և մազաթափության խնդիրներով հիվանդները:
Պուլմոնոլոգիական ծառայությունից օգտվել է 14 հիվանդ, որոնցից 13-ը եղել են 30-40 տարեկան, իսկ 1-ը՝ 4-ամյա երեխա: Գերակշռել են բրոնխիտի և տրախեիտի դեպքերը:
Մաշկաբանական ծառայությունում հետազոտվել է 20-80 տարեկան 132 հիվանդ: Նրանցից 90-ը եղել են Երևանից, 10-ը՝ Աբովյանից և 32-ը՝ հանրապետության մարզերից: Գերակշռել են պսորիազի և սնկային հիվանդությունների դեպքերը:
Գինեկոլոգիական ծառայությանը դիմել է 20-70 տարեկան 69 հիվանդ: Նրանցից 46-ը Երևանից են, 3-ը՝ Հրազդանից և 20-ը՝ հանրապետության մարզերից: Գերակշռել են անպտղության և բորբոքային հիվանդությունների դեպքերը:
Մանկաբուժական ծառայությանը դիմել է 2, 4, 5, 6, 13 և 15 տարեկան 8 հիվանդ: Նրանցից 4-ը՝ մանկական ցերեբրալ պարալիչով, 3-ը՝ դիալիզով, 3-ը՝ սկոլիոզով և 2-ը՝ հետայրվածքային սպիներով: Հիվանդներից 4-ը եղել են Երևանից, իսկ Գավառ, Աբովյան,
Աշտարակ քաղաքներից և մարզերից՝ 1–ական հիվանդ:
Ուրոլոգիական ծառայությանը դիմել է 20-75 տարեկան 60 հիվանդէ, որոնցից 35-ը՝ Երևանից, 5-ը՝ Գավառից, 7-ը՝ Սևանից և 10-ը՝ հանրապետության մարզերից: Գերակշռել են պրոստատիտի և ուրետրիտի դեպքերը:
Ակնաբուժական ծառայությանը դիմել է 34 հիվանդ, որոնցից 25-ը՝ Երևանից, իսկ 9-ը՝ հանրապետության մարզերից:
MEDIAINFORM 23.11.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի ֆիզիկական բժշկության բաժանմունքում հոկտեմբերին գրանցվել է 18 ամբուլատոր հիվանդ:
Բարձր հաճախականության, էլեկտրոխթանման և պարաֆինաթերապիայի ծառայություններում գրանցվել է 2–ական հիվանդ, 9 հիվանդ գրանցվել է իմպուլսային ծառայությունում:
Գերձայնային թերապիայի ծառայություն ամսվա սկզբից հաճախել է 10, էլեկտրոֆորեզի ծառայություն՝ 4 հիվանդ: 1–ական հիվանդ դիմել է էլեկտրոքնի և մագնիտոլազերի ծառայություններ:
Նույն բաժանմունքում հոկտեմբերին գրանցվել է 528 ստացիոնար հիվանդ, որոնցից 36-ը՝ ցերեկային ստացիոնար, պրոցեդուրաների քանակը կազմել է 4922:
Ներկայացնում ենք իրականացված պրոցեդուրաների և այցերի քանակը՝ 38 հիվանդի համար իրականացվել է 340 Էլեկտրոֆորեզ: Հիվանդներից 4-ը պրոցեդուրաներն անցել են ցերեկային ստացիոնար կարգով:
2 հիվանդի համար իրականացվել է հիդրոգալվանական մեկ խցիկային 20, և 9–ի համար հիդրոգալվանական երկու խցիկային 90 լոգանք ստացիոնար կարգով:
Մեկ, երկու և ավելի դաշտերի իմպուլսային թերապիայի 1092 պրոցեդուրա է իրականացվել112 հիվանդի համար, որոնցից 80-ը՝ ցերեկային ստացիոնար կարգով:
Գրանցվել է մեկ, երկու և ավելի դաշտերի գերձայնային ներգործության 1155 պրոցեդուրա 18 հիվանդի համար, որոնցից 10-ը՝ ցերեկային ստացիոնար կարգով:
Ստացիոնար կարգով իրականացվել է երկու և ավելի դաշտի 130 ֆոնոֆորեզ 13 հիվանդի համար:
Մագնիտոթերապիայի 551 պրոցեդուրա է իրականացվել 56 հիվանդի համար, որոնցից 2-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
18 հիվանդի մագնիտոլազերային թերապիայի 175 պրոցեդուրաներից ցերեկային ստացիոնար է եղել 1-ը:
Լազերոթերապիայի 685 պրոցեդուրա է իրականացվել 69 հիվանդների համար: Դրանցից 3-ը ցերեկային ստացիոնար կարգով:
Իրականցվել են 130 ինդուկտոթերապիա, դարսոնվալ, ուլտրատոն և միկրոալիքներ 18 հիվանդների համար, որոնցից 3-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման, ինչպես նաև մեկ դաշտի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 81 պրոցեդուրա է իրականացվել 41 հիվանդի համար, որոնցից 3-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
Գրանցվել է տուբուսային կվարցի 22 պրոցեդուրա 4 հիվանդի համար՝ ստացիոնար:
Մեկ, երկու և ավելի դաշտերի պարաֆինաթերապիայի 139 պրոցեդուրա է իրականացվել 15 հիվանդի համար՝ ստացիոնար:
Ստացիոնար կարգով հանքային ինհալացիայի 17 պրոցեդուրա է իրականացվել 2 հիվանդի համար:
Իրականացվել է քվանտային թերապիայի 116 պրոցեդուրա, որոնցից 2-ը՝ ցերեկային ստացիոնար:
MEDIAINFORM 18.11.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի «Ցավի կենտրոնի» մանուալ թերապիայի ծառայությունում հոկտեմբերին գրանցվել է 13 այցելու՝ 5 կին և 7 տղամարդ:
Երևանից դիմել է 43-73 տարեկան 5 կին, Արարատի մարզից դիմել է 65-ամյա 1 տղամարդ, Կոտայքի մարզից դիմել է 59-ամյա կին և  33-ամյա տղամարդ: Գրանցվել է 1 այց Լեռնային Ղարաբաղից՝ դիմել է 53-ամյա տղամարդ, 1 այց Սիսիան քաղաքից՝ 55-ամյա կին, և 1 այց Գյումրիից՝ 51-ամյա կին:
Բոլոր հիվանդները սպասարկվել են վճարովի համակարգում:
MEDIAINFORM 17.11.2005

Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի հիդրոկինեզոթերապիայի կենտրոնում հոկտեմբեր ամսին գրանցվել է 1732 հիվանդ:
Մերսումների ընդհանուր քանակը կազմել է 432, որոնցից 200-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 112-ը՝ վճարովի համակարգում: 72 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնար, 48-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Լոգանքների ընդհանուր քանակը կազմել է 434, որոնցից 194-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 110-ը՝ վճարովի համակարգում: 72 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնար, 58-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Բժշկական մարմնամարզությամբ զբաղվող հիվանդների ընդհանուր քանակը կազմել է 441, որոնցից 198-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 112-ը՝ վճարովի համակարգում: 70 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնար, 61-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Տորֆ–ցեխաբուժության սենյակի այցերի ընդհանուր քանակը կազմել է 425, որոնցից 198-ը սպասարկվել են պետպատվերի շրջանակներում, իսկ 110-ը՝ վճարովի համակարգում: 65 հիվանդ սպասարկվել է ցերեկային ստացիոնար, 52-ը՝ ամբուլատոր կարգով:
Վերը նշված պրոցեդուրաների հաճախելիությունը, ըստ կենտրոնի աշխատակիցների, համարյա նույնն է:
MEDIAINFORM 16.11.2005

Ռուսաստանյան բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի պատվիրակությունը՝ ակադեմիայի փոխնախագահ Մարլեն Բոստանջյանի ղեկավարությամբ, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Նիկոլայ Պավլովին շնորհեց ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչում։ Ինչպես նշեց պրն Բոստանջյանը, ակադեմիան սերտորեն համագործակցում է հայ գիտնականների հետ, իսկ Նիկոլայ Պավլովը՝ որպես դեսպան, իր հերթին մեծ աջակցություն է ցուցաբերում և նպաստում է, որ հայ և ռուս գիտնականների միջև հարաբերություններն էլ ավելի ամրանան ու զարգանան և որ համատեղ հասնեն ժամանակակից գիտական բարձր ու երևելի մակարդակի։ Հենց այս հիմունքներով դեսպանն իր մեծ ներդրումն է ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանյան բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի մասնաճյուղի ստեղծման գործում։ Նա գտնում է, որ Հայաստանում ակադեմիայի մասնաճյուղի հիմնումը էապես նպաստում է նաև, որ բժշկատեխնիկական ասպարեզում գիտական հետազոտությունները կատարվեն բարձր մակարդակով։
Ուստի, ի հատուցումն այս մեծ աջակցության և առանձնակի ուշադրության, դեսպան Նիկոլայ Պավլովին Ռուսաստանյան բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիան շնորհեց ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչում և միաժամանակ շնորհավորեց այդ կապակցությամբ։
Դեսպանն անչափ շոյված էր որպես գնահատական իրեն շնորհված կոչումից և իր հանդեպ ցուցաբերված ուշադրությունից։
MEDIAINFORM 28.10.2005

Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի (գեղարվեստական ղեկավար Վլադիմիր Սպիվակով) «Русская Виола» խումբը հոկտեմբերի 11-ին բարեգործական համերգով հանդես եկավ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտում: Համերգը նվիրված էր ինստիտուտի 75 ամյակին:
«Русская Виола»-ի գեղարվեստական ղեկավար Սվետլաննա Ստեպչենկոն, ողջունելով ինստիտուտի բուժանձնակազմին և հիվանդներին, հայերեն լեզվով նշեց. «Հայ բժիշկներն աշխարհի ամենալավ բժիշկներն են, նրանց համբավը տարածված է ամենուր: Երաժշտությունը նույնպես բժիշկ է: Ուստի այսօր ձեր բժիշկները մենք ենք»:
«Русская Виола» նվագախումբը հիմնականում հանդես է գալիս բարեգործական համերգներով: Հայաստան կատարած հաջորդ այցի ընթացքում խումբը նախատեսում է բարեգործական համերգներ տալ ծերանոցներում և մանկատներում:Համերգն անցավ ջերմ մթնոլորտում: Վերջին ելույթի ընցթացքում բեմ հրավիրվեցին Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի բժիշկները և նվագակցեցին երաժիշտներին:
Ավարտին ինստիտուտի տնօրեն Բենիկ Հարությունյանը նվերներ հանձնեց նվագախմբի անդամներին, մեկ նվեր էլ պատվիրեց փոխանցել անձամբ Վլադիմիր Սպիվակովին:

MEDIAINFORM 12.10.2005

Արդեն Երևանում է ցրված սկլերոզի և պարբերական հիվանդությունների բուժման մեթոդի հեղինակ, ոչ ավանդական բժշկության մեթոդի հեղինակ, ակադեմիկոս Գագիկ Ավագյանը: Ակադեմիկոսին Ուկրաինայից (Ukraine) Հայաստան է հրավիրել ԱՆ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտը (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine), որտեղ նա կիրականացնի իր գործունեությունը: Տարիներ շարունակ այս մարդը բուժել է հազարավոր հիվանդներ, որն իրականացնում է ֆիտոթերապիայի և Աստծո նկատմամբ հավատի միջոցով: Այս ամենի ապացույցն այն բազմաթիվ շքանշաններն ու պարգևներն են, որ նա ստացել է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից: Բայց ամենամեծ ապացույցը աշխարհի տարբեր կողմերից եկած մարդկանց սերն է, հարգանքն ու հավատը: Հունիսի 1-ին ԱՆ Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի 4-րդ հարկում տեղի ունեցավ ոչ ավանդական բժշկության կենտրոնի բացումը: Ինստիտուտի նախասրահում նրան արդեն սպասում էին հիվանդները, ընկերներն ու այն դպրոցի սաները, որտեղ նա ստացել է միջնակարգ կրթություն: Նրա ժամանման առթիվ միջոցառում էր կազմակերպվել: Քահանայի օրհնանքից հետո ներս հրավիրվեց մանկական տարբեր աստիճանի կաթվածով մոտ 20 երեխա: Խոսելով նրանց հետ՝ բժիշկն իր ձեռքով պատրաստած թուրմերը փոխանցեց հիվանդներին: Թեև երեխաներին դուր չէր գալիս, ստիպված, բայց հավատով նրանք խմում էին այդ թուրմերը: 15-20 րոպե անց բոլորն էլ նկատելի փոփոխություններ զգացին՝ մարմնի ձգվածությունը թուլացել էր, երեխանները ավելի հանգիստ էին: Ծնողներն էլ անհամբերությամբ հետևում էին, թե ինչպես բժիշկը, բարի ժպիտը դեմքին սիրով և համբերատարորեն բացատրում, խոսում, պատասխանում էր բոլորի հարցերին: Չէ՞ որ, ինչպես նա է ասում. «Բոլորը պետք է առողջ լինեն, Հայաստանում հիվանդ մարդ չպետք է լինի»: Գագիկ Ավագյանի մոտ հերթագրվելու համար կարող եք զանգահարել 26-60-30 հեռախոսահամարով:
MEDIAINFORM 01.06.2005

ԱՆ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում (Scientific-Research Institute of Spa Treatment and Physical Medicine) վերականգնողական բուժում ստացող հիվանդների 80%-ն ունի հենաշարժողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ: Այդ նպատակով էլ Ինստիտուտի բազայի հիման վրա արդեն հունվարից գործում է Օստեոխոնդրոզի բուժման կենտրոն:
Ինստիտուտի Կինեզոթերապիայի բաժնի վարիչ Հովհաննես Խալաթյանը տեղեկացրեց, որ կենտրոնում վերականգնողական բուժման մոտեցումները լինելու են և՛ ավանդական, և՛ ոչ ավանդական: Կենտրոնում 2 մեթոդներից մեկին նախապատվություն կտրվի այն դեպքում, երբ դրանցից որևէ մեկը ցույց կտա բարձր արդյունավետություն:
Այստեղ վերականգնողական բուժում ստանալու են սոցիալապես անապահովները՝ պետպատվերի շրջանակներում, իսկ վճարունակ անձիք՝ ընդհանուր հիմունքներով, որոնց բուժումը կազմակերպելու են Չինաստանում (Chine) վերապատրաստված հայ բժիշկները:
MEDIAINFORM 30.04.2005

Հոմեոպաթիայի հիմնադիր, ազգությամբ գերմանացի Սամուել Հահնեմանի (Samuel Hahnemann) 250 ամյակի առիթով Հայասատանի հոմեոպաթները կազմակերպել էին գիտաժողով: Այն տեղի ունեցավ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում:
Դասական հոմեոպաթների հասարակական կազմակերպության նախագահ Լաուրա Վարդանյանի դիտարկմամբ՝ հոմեոպաթիան, որպես այլընտրանքային բժշկություն, վերջին տարիներին արագ է զարգանում:
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հոմեոպաթիան՝ որպես բժշկության տեսակ, պաշտոնապես ընդունել է 2001-ին: Այնուհետև հոմեոպաթիա սկսել են դասավանդել Առողջապահության Ազգային ինստիտուտում:
Այժմ արդեն Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտին կից գործում է հոմեոպաթիայի հայ-շվեյցարական միջազգային ակադեմիա՝ որպես հոմեոպաթիայի ուսուցման կենտրոն: Ի դեպ, ընդունելության քննություններն այստեղ արդեն սկսվել են: Լաուրա Վարդանյանը ցավալի է համարում այն փաստը, որ մարդիկ գրեթե իրազեկ չեն հոմեոպաթիայի մասին, և այդ պատճառով էլ թերահավատ են բժշկության այդ տեսակի արդյունավետության հարցում:
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտի գիտական գծով փոխտնօրեն Էդուարդ Սեկոյանը նշում է, որ հոմեոպաթիկ տեխնոլոգիաները լայն կիրառում ունեն Եվրոպական երկրներում. «Իմ կարծիքով այս ուղղությունը արդյունավետ է: Այն դեպքերում, երբ դեղորայքային բուժման արդյունավետությունը ցածր է, հոմեոպաթիայի միջոցով հնարավոր է լինում հիվանդին հանել ծանր վիճակից»:
Հասարակական կազմակերպության նախագահը ասում է, որ հոմեոպաթիան մարդուն օգնության կարող է հասնել օրգանիզմի ցանկացած ֆունկցիայի խախտման ժամանակ՝ բուժելով վահանաձև գեղձ, ալերգիա, բրոնխիալ ասթմա և այլ հիվանդություններ:
Հայաստանյան հոմեոպաթներին ուղերձ էր հղել Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչը:
MEDIAINFORM 12.04.2005

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի (UNESCO), Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (WHO), Կենսաֆիզիկոսների Միջազգային ընկերակցության (ԿՄԸ) և Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի կազմակերպության (NATO) համատեղ գիտաժողովի մասնակից գիտնականների մի խումբ երեկ հյուրընկալվեցին ԱՆ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում:
Նշենք, որ գիտաժողովը նվիրված էր էլեկտրամագնիսական ալիքների կենսաբանական անվտանգության հարցերին: Գիտաժողովին մասնակցում էին աշխարհի 24 երկրներից ժամանած մեծ թվով առաջատար գիտնականներ:
Բոգոմոլեցի (Ուկրաինա) ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի ղեկավար Պլատոն Կոստյուկի (Platon Kostyuk) խոսքերով գիտաժողովը արդիական է, որտեղ ներկայացվել է արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա, քանի որ տեխնիկայի զարգացման հետ միասին դրա ազդեցության հավանականությունը մեծանում է: Սովետական միության փլուզման հետևանքով ուկրաինացի ֆիզիոլոգների հետ հայ ֆիզիոլոգների համագործակցությունը դադարել էր: Սակայն Պլատոն Կոստյուկը կարծում է, որ այժմ, արդեն, հայ ֆիզիոլոգների հետ երբեմնի հարաբերությունները վերականգնելու փորձ է կատարվում:
Մեր տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի գիտական գծով ներկայացուցիչ Մարկո Մարկովի (Marko Markov) համար գիտաժողովում ամենահետաքրքիրը աշխարհի տարբեր երկրներից եկած շուրջ 50 մասնագետների հետ շփումն էր և նրանց փորձի ընդօրինակումը. «Կարծում եմ, որ նման հանդիպումները կշարունակվեն նաև հետագայում»,- նշեց Մարկո Մարկովը:
Հանդիպման ընթացքում Քուվեյթի ներկայացուցիչը կարևորեց Քուվեյթի և Եգիպտոսի նմանանատիպ երկրներում Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության նման ինստիտուտների հիմնումը:
MEDIAINFORM 03.03.2005

ԱՆ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում բժիշկները և միջին բուժանձնակազմը հնարավորություն ունեն ստանալ հետդիպլոմային կրթություն՝ կատարելագործելու իրենց մասնագիտական ունակությունները:
Ինստիտուտը հանդիսանում է էկոլոգիական և վերականգնողական բժշկության առաջատարը և ունի բազմապրոֆիլային ու պրակտիկ գիտաբժշկության կենտրոնի կարգավիճակ տարածաշրջանում:
Միաժամանակ ինստիտուտը ընդգրկված է հանրապետության բժշկական կրթօջախների համակարգում և սերտորեն համագործակցում է Առողջապահության Ազգային ինստիտուտի, Մխ. Հերացու անվան բժշկական համալսարանի համապատասխան ամբիոնների հետ: Ինստիտուտում աշխատող պրոֆեսորների, դոկտորների և բժշկական գիտությունների թեկնածուների շնորհիվ հնարավորություն է ստեղծվել բարձր մակարդակով կազմակերպել բժշկական կրթության գործընթացը:
Դասընթացները կազմակերպվում են միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան մեկամսյա (100 կրեդիտային ժամ), երկամսյա (200 կրեդիտային ժամ) և վեցամսյա (600 կրեդիտային ժամ) դասընթացներում ստացած կրեդիտների տեսքով:
Գիտահետազոտական ինստիտուտում բժիշկների համար դասընթացներն անցկացվում են հետևյալ մասնագիտություններով՝
1. Ֆիզիոթերապիա
2. Վերականգնողական բժշկություն
3. Բիոռեզոնանսային ախտորոշում և թերապիա
4. Հոմեոպաթիա
5. Մանուալ թերապիա
6. Ասեղնաբուժություն
7. Սպորտային բժշկություն
Գիտահետազոտական ինստիտուտում միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների համար (բուժքույրեր) դասընթացներն անցկացվում են հետևյալ մասնագիտություններով՝
1. Ֆիզիոթերապիա
2. Կինեզոթերապիա
3. Բուժական և առողջացնող մերսում
4. Վերականգնողական բժշկություն
5. Հոմեոպաթիա
Ուսուցման վճարը միջինում 3 ամերիկյան դոլար է մեկ կրեդիտային ժամվա համար:
Ձեզ հետաքրքրող հարցերով և հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել
ՀՀ, ք. Երևան, 375028
Օրբելի Եղբայրների 41 փ.
ԱՆ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտ
Հեռ. (3741) 26-60-40, 26-60-50
Ֆաքս (3741) 26-92-32
Էլ-փոստ
physmed@arminco.com

2004թ-ի ընթացքում Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտ ընդունվել է 2.369 հիվանդ և դուրս գրվել 2.178-ը: Իսկ մնացածի բուժումը դեռ ընթացքի մեջ է:
Հիվանդներից 1.208-ը բուժվել են պետպատվերի շրջանակում:
Տարվա ընթացքում 1.140 հիվանդ բուժում է ստացել առաջնային համարվող ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքների հիվանդությունների դեմ:
Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից բուժվել է 385 հիվանդ, մարսողական օրգանների հիվանդություններից՝ 252, իսկ էնդոկրին համակարգի հիվանդություններից՝ 150 հիվանդ:
Բուժում ստացած հիվանդների 53%-ը կանայք են եղել:
Հիվանդների 8%-ը եղել են մինչև 30 տարեկան, 46%-ը 30-ից 60 տարեկան, իսկ մնացած 46%-ը՝ 60 տարեկանից բարձր:
Ինստիտուտում 2.177 հիվանդ ստացել է 7.868 ֆիզիկական բժշկության միջամտություն, այսինքն՝ ֆիզիոթերապևտիկ և ջրաբուժական պրոցեդուրաներ:
Իսկ ինչ վերաբերում է բուժական ֆիզկուլտուրայի պրոցեդուրաներին և մերսումներին, ապա դրանց թիվը ողջ տարվա ընթացքում կազմել է 31.380 (1.516 հիվանդ):
Նշենք նաև, որ բուժված հիվանդների թվում Երևանի բնակիչների թիվը եղել է 60%:

MEDIAINFORM 22.02.2005

«Թող Ձեր բոլորի տներն առանց խոչընդոտների մտնեն Առողջությունը, Սերը և Հարստությունը»,- ԱՆ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում բուժվող իր նման 120 հիվանդների առջև անկեղծ ցանկությամբ հանդես եկավ Աշոտը: Հանդիպման առիթը 15-օրյա բուժման կուրս անցած և այժմ առողջացած հիվանդներին տուն ճանապարհելն էր: Այդ նպատակով էլ ինստիտուտի ճաշարանում կազմակերպվել էր հուշ-երեկո, որի ընթացքում գրեթե կազդուրված մեծահասակները, ինչպես նաև երիտասարդները երգեցին, պարեցին և ուրախացան: Տիկին Ադելինան ճանաչվեց որպես լավագույն երգչուհի, իսկ բուժվողներից մեկի փոքրիկ աղջիկը՝ Ռուզաննան, Շառլ Ազնավուրի «Մայրիկ»-ով ցնցեց բոլորի սրտերը: Հետաքրքիր էր հատկապես աճպարար Սերգեյ Հայրապետյանի ցուցադրած համարները, երբ դատարկ բաժակը կտրուկ շարժումով լցվում է գինով, որով էլ խմում է իրեն բժշկողների կենացը: Ազատամարտիկի մայր տիկին Սեդան, որն այստեղ արդեն 4 անգամ բուժման կուրս է անցել, մեծ գոհունակությամբ էր խոսում ինստիտուտի ղեկավարության և հատկապես ճաշարանի վարիչ Նինա Գասպարյանի մասին: Վերջինս, իրոք, ջանք չէր խնայել հիվանդներին առատորեն հյուրասիրելու համար: Անահիտ Թովմասյանի ջանքերով կազմակերպված հուշ-երեկոն երկար կմնա բուժվողների հիշողության մեջ: Ընդհանրապես, հիվանդների բուժման ընթացքը հետաքրքիր և անմոռանալի դարձնելու համար Անահիտ Թովմասյանն այստեղ կազմակերպում է նաև ցուցահանդեսներ: Ասեղնագործելու, նկարելու շնորհք ունեցող հիվանդները այս պայմաններում կարողանում են ցուցադրել իրենց ստեղծագործությունները: «Այս ամենը լիարժեք կդարձնի նրանց բուժումը և կտա նրանց հոգեկան հանգստություն»,- կարծում է Անահիտ Թովմասյանը:

MEDIAINFORM 05.02.2005

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտի բիոռեզոնանսային բաժնում սիրտանոթային և նյարդային համակարգի հետ կապված խնդիրներ ունեցող հիվանդին բուժում են առանց քիմիական դեղորայքի: «Այժմ ողջ աշխարհում փորձ է արվում հեռանալ դեղորայքային բուժումից, քանի որ դեղը եթե օգնում է մի օրգանին՝ վնասում է մյուսին»,- ասում է բաժնի վարիչ Անահիտ Թումանյանը:
Վերջինս պատմում է, որ մարմնի բոլոր օրգանները, հյուսվածքները կենսաֆիզիկայի տեսակետից էլեկտրոմագնիսական ալիքներով փոխկապակցված են: Այստեղ բուժումն իրականացվում է ոչ ավանդական ճանապարհով, համակարգչի օգնությամբ, որի հիշողության մեջ կան ամեն օրգանի, նույնիսկ հիվանդ օրգանների ֆիզոլոգիական հատկանիշները:
«Մեզ մոտ հիվադը երբեք չի բաժանվում առանձին օրգանների, այլ նա դիտվում է որպես մեկ ամբողջական օրգանիզմ: Շատ հնարավոր է, որ հիվանդի բողոքը լինի սրտից, բայց հիվանդության պաթոլոգիան լինի բարակ աղին»,- ընդգծում է բաժնի վարիչը:
Բուժման սկզբունքն այսպիսին է. օրգանների հետազոտման արդյունքում համակարգչում հավաքված ինֆորմացիան ճնշում է հիվանդ օրգաններին և ակտիվացնում դրանց: Այնուհետև բուժումն հաղորդվում է հատուկ կրիչների վրա: Դրանցից կարող է լինել պարաֆինը, շաքարային գնդիկները, որոնք հիվանդն ընդունելուց հետո, Անահիտ Թումանյանի խոսքերով իրեն լավ է զգում:
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում նման բուժում իրականացվում է արդեն 3 տարի:
Ինստիտուտում բիոռեզոնանսային բուժումը ներդրվել է ուկրաինական փորձի հիման վրա: Բաժնի վարիչի խոսքով հիմնականում դիմում են խրոնիկ հիվանդները, որոնք բուժումներ ստանալուց հետո արդյունք չեն ունեցել:
Բիոռեզոնանսային բուժման մեթոդով կարող են բուժվել սիրտանոթային, նյարդային համակարգերի և աղեստամոքսային խանգարումները:

MEDIAINFORM 31.01.2005